JM Financial Services - шаблон joomla Создание сайтов

Extras de carte funciara pentru informare

Consultarea informatiilor privind datele de identificare si situatia juridica actuala a unui imobil identificat cadastral si inscris in cartea funciara (intabulat), se realizeaza prin solicitatea unui extras de carte funciara pentru informare care contine:
1. Descrierea imobilului
2. Numele si prenumele proprietarilor
3. Actele in baza carora a fost dobandit dreptul de proprietate;
4. Sarcinile bunului imobil: ipoteci, comandamente, interdictii de instrainare, privilegii etc.

Notare in cartea funciara servituti, privilegii, etc

Dreptul de servitute sau privilegiul se inscriu in cartea funciara in baza actului autentic prin care au fost constituite. Realizand acest serviciu rapid si promt pentru clientii nostri.

Radiere ipoteca

Este realizata de in baza declaraţia creditorului/adresa bancii creditoare din care să rezulte în mod explicit consimţământul acestuia la radierea ipotecii şi a interdicţiei de înstrăinare şi grevare, cu identificarea imobilului.

Duplicate documente din arhiva OCPI

Daca ati pierdut documentatia cadastrala sau din aceasa s-a pierdut, putem solicita pentru dvs. copii conforme cu originalul din arhiva Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara in baza actelor de proprietate.

Preturi

Taxe OCPI